Lõi lọc số 5 CLT33 20"

(944)
300.000 đ
Model: CLT3320

Cốc lọc trong 10"

(448)
300.000 đ
Model: coc10"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 6 Mineral 10"

(506)
300.000 đ
Model: Khoang

Van điện từ

(584)
250.000 đ
Model: DIENTU

Adaptor

(679)
250.000 đ
Model: ADAPTOR

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(374)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Vòi máy lọc nước

(948)
200.000 đ
Model: voi

Giá đỡ máy lọc nước

(359)
150.000 đ
Model: GIADO

Lõi lọc số 3 CTO 20"

(985)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(220)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển

Van áp thấp

(510)
120.000 đ
Model: APTHAP

Van áp cao

(356)
120.000 đ
Model: APCAO
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 3 CTO 10"

(371)
110.000 đ
Model: CTO
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Cát thạch anh

(939)
100.000 đ
Model: Cat VN
Bán chạy

Sỏi thạch anh

(813)
100.000 đ
Model: SoiVN

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 10"

(452)
90.000 đ
Model: OCB
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 1 PPE 10"

(595)
60.000 đ
Model: PP10"
Miễn phí vận chuyển

Van nước thải

(783)
60.000 đ
Model: VANNUOCTHAI

Càng đôi

(786)
7.000 đ
Model: CANGDOI

Máy điện phân

(454)
Liên hệ
Model: DIENPHAN