Máy lọc nước Ohido
Máy lọc nước ro ohido gia đình

Hãng sản xuất: Ohido
Model: T8080-5C
Bảo hành: 36 tháng

 

 

Giá bán: 3.100.000 VND

Hãng sản xuất: Ohido
Model: T8080-5C
Bảo hành: 36 tháng

 

 

Giá bán: 3.400.000 VND

Hãng sản xuất: Ohido
Model: T8080-5C
Bảo hành: 36 tháng

 

 

Giá bán: 3.700.000 VND


Hệ thống lọc nước đầu nguồn

Hãng sản xuất: Ohido 
Model: DN01-T
Bảo hành: 12 tháng

 

 

Giá bán: 4.500.000 VND

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: DN02
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: 9.000.000 VND

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: DN03
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: 12.500.000 VND


dây chuyền lọc nước ro ohido công nghiệp

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: Ohido 125 l/h
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: 33.000.000 VND

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: Ohido 250 l/h
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: Ohido 500 l/h
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ


Máy lọc nước 30 lít, 50 lít, cây nóng lạnh

Hãng sản xuất: Avatar
Kiểu dáng/Model: Cây nước nóng lạnh
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: 4.000.000 VND

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: Ohido 30 l/h
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: 9.000.000 VND

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: Ohido 50 l/h
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: 13.000.000 VND


Hệ thống lọc nước giếng khoan

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 1m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 2m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 7m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ


Phụ kiện máy lọc nước

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi lọc số 1 PPE

Giá bán: 60.000 VND

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi lọc số 2 - OCB.GAC

Giá bán: 90.000 VND

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi lọc số 3 CTO

Giá bán: 110.000 VND

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi lọc số 4 - Màng RO

Giá bán: 700.000 VND

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi số 5 CLT-33

Giá bán: 200.000 VND

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi lọc số 6 - Mineral Filter

Giá bán: 300.000 VND
Các sản phẩm mới

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Vỏ tủ cho máy lọc nước

Giá bán: 990.000VND
Mua hàngXem thêm >>

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Vỏ tủ

Giá bán: 3.500.000VND
Mua hàngXem thêm >>

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: Ohido 3CN
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: 15.500.000VND
Mua hàngXem thêm >>