Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 500 PLC

(586)
125.000.000 đ
Model: OHD500
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 250 PLC

(816)
105.000.000 đ
Model: OHD250PLC
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc đầu nguồn UFDN03

(908)
42.000.000 đ
Model: UFD03
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 150l/h

(855)
41.000.000 đ
Model: DCN125
Miễn phí vận chuyển

Máy rửa và tháo nắp bình 20 Lít

(733)
26.500.000 đ
Model: MAYRUABINH

Bàn chiết rót bình 20 Lít

(873)
17.000.000 đ
Model: BANCHIET20L

Bàn chiết rót chai

(338)
17.000.000 đ
Model: BANCHIETCHAI

Hệ thống lọc đầu nguồn DN03 Cao cấp

(981)
17.000.000 đ
Model: Dn03 cao cấp
Miễn phí vận chuyển

Máy lọc nước RO 50 l/h

(852)
13.000.000 đ
Model: T8080-50
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN03 C

(370)
12.500.000 đ
Model: dn03c
Bán chạy

Hệ thống lọc đầu nguồn DN02 Cao cấp

(379)
11.500.000 đ
Model: DN02 cao cấp
Miễn phí vận chuyển

Máy lọc nước RO 30 l/h

(491)
9.000.000 đ
Model: T8080-30
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02 C

(590)
8.500.000 đ
Model: DN02C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước nóng lạnh tinh khiết Ohido

(572)
7.500.000 đ
Model: T8080-NL
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01 I

(604)
5.500.000 đ
Model: DN01 I
Miễn phí vận chuyển

Màng siêu tinh lọc UF

(271)
5.000.000 đ
Model: UF3000
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 9 cấp lọc

(499)
4.700.000 đ
Model: T8080-9C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 8 cấp lọc

(969)
4.400.000 đ
Model: T8080-8C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 7 cấp lọc

(828)
4.100.000 đ
Model: T8080-7C
Miễn phí vận chuyển