Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 500 PLC

(570)
125.000.000 đ
Model: OHD500
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 250 PLC

(565)
105.000.000 đ
Model: OHD250PLC
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc đầu nguồn UFDN03

(346)
42.000.000 đ
Model: UFD03
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 150l/h

(608)
41.000.000 đ
Model: DCN125
Miễn phí vận chuyển

Máy rửa và tháo nắp bình 20 Lít

(436)
26.500.000 đ
Model: MAYRUABINH

Bàn chiết rót bình 20 Lít

(512)
17.000.000 đ
Model: BANCHIET20L

Bàn chiết rót chai

(899)
17.000.000 đ
Model: BANCHIETCHAI

Hệ thống lọc đầu nguồn DN03 Cao cấp

(492)
17.000.000 đ
Model: Dn03 cao cấp
Miễn phí vận chuyển

Máy lọc nước RO 50 l/h

(876)
13.000.000 đ
Model: T8080-50
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN03 C

(617)
12.500.000 đ
Model: dn03c
Bán chạy

Hệ thống lọc đầu nguồn DN02 Cao cấp

(613)
11.500.000 đ
Model: DN02 cao cấp
Miễn phí vận chuyển

Máy lọc nước RO 30 l/h

(382)
9.000.000 đ
Model: T8080-30
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02 C

(509)
8.500.000 đ
Model: DN02C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước nóng lạnh tinh khiết Ohido

(504)
7.500.000 đ
Model: T8080-NL
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01 I

(690)
5.500.000 đ
Model: DN01 I
Miễn phí vận chuyển

Màng siêu tinh lọc UF

(616)
5.000.000 đ
Model: UF3000
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 9 cấp lọc

(587)
4.700.000 đ
Model: T8080-9C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 8 cấp lọc

(988)
4.400.000 đ
Model: T8080-8C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 7 cấp lọc

(435)
4.100.000 đ
Model: T8080-7C
Miễn phí vận chuyển