Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 500 PLC

(377)
105.000.000 đ
Model: OHD500
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 250 PLC

(460)
89.000.000 đ
Model: OHD250PLC
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc đầu nguồn UFDN03

(982)
42.000.000 đ
Model: UFD03
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 125l/h

(620)
33.000.000 đ
Model: DCN125
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc đầu nguồn DN03 Cao cấp

(664)
26.750.000 đ
Model: Dn03 cao cấp
Miễn phí vận chuyển

Máy rửa và tháo nắp bình 20 Lít

(830)
26.500.000 đ
Model: MAYRUABINH
Bán chạy

Hệ thống lọc đầu nguồn DN02 Cao cấp

(725)
18.000.000 đ
Model: DN02 cao cấp
Miễn phí vận chuyển

Bàn chiết rót bình 20 Lít

(613)
17.000.000 đ
Model: BANCHIET20L

Bàn chiết rót chai

(305)
17.000.000 đ
Model: BANCHIETCHAI

Máy lọc nước RO 50 l/h

(906)
13.000.000 đ
Model: T8080-50
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN03 C

(911)
12.500.000 đ
Model: dn03c

Máy lọc nước RO 30 l/h

(549)
9.000.000 đ
Model: T8080-30
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02 C

(790)
8.500.000 đ
Model: DN02C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01 I

(377)
7.800.000 đ
Model: DN01 I
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước nóng lạnh tinh khiết Ohido

(799)
7.500.000 đ
Model: T8080-NL
Miễn phí vận chuyển

Màng siêu tinh lọc UF

(378)
5.000.000 đ
Model: UF3000
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 9 cấp lọc

(731)
4.700.000 đ
Model: T8080-9C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 8 cấp lọc

(863)
4.400.000 đ
Model: T8080-8C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 7 cấp lọc

(948)
4.100.000 đ
Model: T8080-7C
Miễn phí vận chuyển