Máy lọc nước Ohido

Máy lọc nước ro ohido gia đình

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: T8080 5 cấp không vỏ tủ
Bảo hành: 36 tháng

Giá bán: 3.100.000 VND

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: T8080 6 cấp không vỏ tủ
Bảo hành: 36 tháng

Giá bán: 3.400.000 VND

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: T8080 7 cấp không vỏ tủ
Bảo hành: 36 tháng

Giá bán: 3.700.000 VND

dây chuyền lọc nước ro ohido công nghiệp

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: Ohido 125 l/h
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: Ohido 250 l/h
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: Ohido 500 l/h
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Hệ thống lọc nước đầu nguồn

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: DN01
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: 4.500.000 VND

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: DN02
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: 9.000.000 VND

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: DN03
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: 12.500.000 VND

Máy lọc nước ro ohido 30 lít, 50 lít, 3 chức năng

Hãng sản xuất: Avatar
Kiểu dáng/Model: Cây nước nóng lạnh
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: 4.000.000 VND

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: Ohido 30 l/h
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: 9.000.000 VND

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: Ohido 50 l/h
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: 13.000.000 VND

Hệ thống lọc nước giếng khoan

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 1m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 2m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 7m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ