Máy lọc nước RO 30 l/h

(656)
9.000.000 đ
Model: T8080-30

Màng siêu tinh lọc UF

(665)
5.000.000 đ
Model: UF3000
Miễn phí vận chuyển

Máy lọc nước RO 50 l/h

(968)
13.000.000 đ
Model: T8080-50
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước nóng lạnh tinh khiết Ohido

(471)
7.500.000 đ
Model: T8080-NL
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 250 PLC

(817)
105.000.000 đ
Model: OHD250PLC
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 500 PLC

(347)
125.000.000 đ
Model: OHD500
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk 01

(547)
Liên hệ
Model: GKSilk01
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK Compozite - Tháp cao tải

(849)
Liên hệ
Model: GKC-TCT
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan - Cột lọc áp lực 01

(408)
Liên hệ
Model: GKAL01
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk UF

(227)
Liên hệ
Model: GKSILKUF
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan - Cột lọc áp lực 02

(871)
Liên hệ
Model: GKAL02
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk 02

(549)
Liên hệ
Model: GKSilk02
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Trợ lắng PAC

(421)
Liên hệ
Model: GKPAC
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 1 PPE 10"

(733)
60.000 đ
Model: PP10"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 10"

(783)
90.000 đ
Model: OCB
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 3 CTO 10"

(784)
110.000 đ
Model: CTO
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk 03

(597)
Liên hệ
Model: GKSilk03
Miễn phí vận chuyển

Màng lọc RO chính hãng Dow - Dupont

(357)
700.000 đ
Model: MANGRO50
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(255)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển