Máy lọc nước RO 30 l/h

(432)
9.000.000 đ
Model: T8080-30

Màng siêu tinh lọc UF

(517)
5.000.000 đ
Model: UF3000
Miễn phí vận chuyển

Máy lọc nước RO 50 l/h

(729)
13.000.000 đ
Model: T8080-50
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước nóng lạnh tinh khiết Ohido

(560)
7.500.000 đ
Model: T8080-NL
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 250 PLC

(604)
89.000.000 đ
Model: OHD250PLC
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 500 PLC

(304)
105.000.000 đ
Model: OHD500
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk 01

(561)
Liên hệ
Model: GKSilk01
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK Compozite - Tháp cao tải

(832)
Liên hệ
Model: GKC-TCT
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan - Cột lọc áp lực 01

(873)
Liên hệ
Model: GKAL01
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk UF

(331)
Liên hệ
Model: GKSILKUF
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan - Cột lọc áp lực 02

(281)
Liên hệ
Model: GKAL02
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk 02

(734)
Liên hệ
Model: GKSilk02
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Trợ lắng PAC

(436)
Liên hệ
Model: GKPAC
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 1 PPE 10"

(875)
60.000 đ
Model: PP10"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 10"

(392)
90.000 đ
Model: OCB
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 3 CTO 10"

(233)
110.000 đ
Model: CTO
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk 03

(775)
Liên hệ
Model: GKSilk03
Miễn phí vận chuyển

Màng lọc RO chính hãng Dow - Dupont

(772)
700.000 đ
Model: MANGRO50
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(931)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển