Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 1000 lít/h

(840)
Liên hệ
Model: DCN1000
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 750 lít/h

(578)
Liên hệ
Model: DCN750
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hạt Cation

(275)
2.125.000 đ
Model: CATION

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 500 lít/h

(662)
Liên hệ
Model: DCN500
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 250 lít/h

(972)
Liên hệ
Model: DCN250
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc đầu nguồn DN03 Cao cấp

(448)
17.500.000 đ
Model: Dn03 cao cấp
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc đầu nguồn UFDN03

(619)
42.000.000 đ
Model: UFD03
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc đầu nguồn DN02 Cao cấp

(554)
13.000.000 đ
Model: DN02 cao cấp
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 125l/h

(543)
36.000.000 đ
Model: DCN125
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02 C

(974)
9.000.000 đ
Model: DN02C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01 I

(964)
5.500.000 đ
Model: DN01 I
Miễn phí vận chuyển