Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 1000 lít/h

(718)
Liên hệ
Model: DCN1000
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 750 lít/h

(897)
Liên hệ
Model: DCN750
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hạt Cation

(701)
2.125.000 đ
Model: CATION

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 500 lít/h

(954)
Liên hệ
Model: DCN500
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 250 lít/h

(496)
Liên hệ
Model: DCN250
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc đầu nguồn DN03 Cao cấp

(614)
26.750.000 đ
Model: Dn03 cao cấp
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc đầu nguồn UFDN03

(541)
42.000.000 đ
Model: UFD03
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc đầu nguồn DN02 Cao cấp

(772)
18.000.000 đ
Model: DN02 cao cấp
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 125l/h

(682)
33.000.000 đ
Model: DCN125
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02 C

(618)
8.500.000 đ
Model: DN02C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01 I

(583)
7.800.000 đ
Model: DN01 I
Miễn phí vận chuyển