Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 3000 l/h

(847)
Liên hệ
Model: DCN3000
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Trợ lắng PAC

(918)
Liên hệ
Model: GKPAC
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk 02

(478)
Liên hệ
Model: GKSilk02
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan - Cột lọc áp lực 02

(411)
Liên hệ
Model: GKAL02
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk UF

(707)
Liên hệ
Model: GKSILKUF
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan - Cột lọc áp lực 01

(314)
Liên hệ
Model: GKAL01
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK Compozite - Tháp cao tải

(573)
Liên hệ
Model: GKC-TCT
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk 01

(433)
Liên hệ
Model: GKSilk01
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 500 PLC

(854)
125.000.000 đ
Model: OHD500
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 250 PLC

(690)
105.000.000 đ
Model: OHD250PLC
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước nóng lạnh tinh khiết Ohido

(769)
7.500.000 đ
Model: T8080-NL
Miễn phí vận chuyển

Máy lọc nước RO 50 l/h

(822)
13.000.000 đ
Model: T8080-50
Miễn phí vận chuyển

Màng siêu tinh lọc UF

(676)
5.000.000 đ
Model: UF3000
Miễn phí vận chuyển

Máy lọc nước RO 30 l/h

(687)
9.000.000 đ
Model: T8080-30

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 5000 l/h

(939)
Liên hệ
Model: DCN5000
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Ejector 03

(642)
Liên hệ
Model: GKE03
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Ejector 02

(653)
Liên hệ
Model: GKE02
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Ejector 01

(654)
Liên hệ
Model: GKE01
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 2000 l/h

(456)
Liên hệ
Model: DCN2000
Miễn phí vận chuyển