Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 3000 l/h

(955)
Liên hệ
Model: DCN3000
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Trợ lắng PAC

(402)
Liên hệ
Model: GKPAC
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk 02

(420)
Liên hệ
Model: GKSilk02
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan - Cột lọc áp lực 02

(369)
Liên hệ
Model: GKAL02
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk UF

(689)
Liên hệ
Model: GKSILKUF
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan - Cột lọc áp lực 01

(487)
Liên hệ
Model: GKAL01
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK Compozite - Tháp cao tải

(510)
Liên hệ
Model: GKC-TCT
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk 01

(651)
Liên hệ
Model: GKSilk01
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 500 PLC

(209)
125.000.000 đ
Model: OHD500
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 250 PLC

(336)
105.000.000 đ
Model: OHD250PLC
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước nóng lạnh tinh khiết Ohido

(454)
7.500.000 đ
Model: T8080-NL
Miễn phí vận chuyển

Máy lọc nước RO 50 l/h

(252)
13.000.000 đ
Model: T8080-50
Miễn phí vận chuyển

Màng siêu tinh lọc UF

(917)
5.000.000 đ
Model: UF3000
Miễn phí vận chuyển

Máy lọc nước RO 30 l/h

(609)
9.000.000 đ
Model: T8080-30

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 5000 l/h

(525)
Liên hệ
Model: DCN5000
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Ejector 03

(231)
Liên hệ
Model: GKE03
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Ejector 02

(256)
Liên hệ
Model: GKE02
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Ejector 01

(569)
Liên hệ
Model: GKE01
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 2000 l/h

(775)
Liên hệ
Model: DCN2000
Miễn phí vận chuyển