Van 5 cửa - Van hút muối

(526)
Liên hệ
Model: VAN5CUA
Miễn phí vận chuyển

Van 3 cửa - Van sục rửa

(511)
Liên hệ
Model: VAN3CUA
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc béo 20"

(242)
950.000 đ
Model: COCBEO20"

Cốc lọc xanh 20"

(989)
500.000 đ
Model: COCXANH20"

Lõi lọc số 5 CLT33 20"

(772)
300.000 đ
Model: CLT3320

Màng lọc RO 100 chính hãng Dow - Dupont

(858)
1.100.000 đ
Model: RO100
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 3 CTO 20"

(509)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(558)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc xanh 10"

(565)
350.000 đ
Model: COCXANH10
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc trong 10"

(762)
300.000 đ
Model: coc10"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 9 Nano Silver 10"

(808)
350.000 đ
Model: Nanosilver
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 8 Ceramic Ball 10"

(556)
350.000 đ
Model: HONGNGOAI

Lõi lọc số 7 Akaline 10"

(681)
350.000 đ
Model: Alkaline

Lõi lọc số 6 Mineral 10"

(798)
300.000 đ
Model: Khoang

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(957)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Màng lọc RO chính hãng Dow - Dupont

(951)
700.000 đ
Model: MANGRO50
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk 03

(783)
Liên hệ
Model: GKSilk03
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 3 CTO 10"

(579)
110.000 đ
Model: CTO
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 10"

(943)
90.000 đ
Model: OCB
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 1 PPE 10"

(935)
60.000 đ
Model: PP10"
Miễn phí vận chuyển