Van 5 cửa - Van hút muối

(297)
Liên hệ
Model: VAN5CUA
Miễn phí vận chuyển

Van 3 cửa - Van sục rửa

(676)
Liên hệ
Model: VAN3CUA
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc béo 20"

(549)
950.000 đ
Model: COCBEO20"

Cốc lọc xanh 20"

(235)
500.000 đ
Model: COCXANH20"

Lõi lọc số 5 CLT33 20"

(305)
300.000 đ
Model: CLT3320

Màng lọc RO 100 chính hãng Dow - Dupont

(553)
1.100.000 đ
Model: RO100
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 3 CTO 20"

(672)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(406)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc xanh 10"

(660)
350.000 đ
Model: COCXANH10
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc trong 10"

(620)
300.000 đ
Model: coc10"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 9 Nano Silver 10"

(898)
350.000 đ
Model: Nanosilver
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 8 Ceramic Ball 10"

(869)
350.000 đ
Model: HONGNGOAI

Lõi lọc số 7 Akaline 10"

(576)
350.000 đ
Model: Alkaline

Lõi lọc số 6 Mineral 10"

(617)
300.000 đ
Model: Khoang

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(609)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Màng lọc RO chính hãng Dow - Dupont

(973)
700.000 đ
Model: MANGRO50
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk 03

(291)
Liên hệ
Model: GKSilk03
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 3 CTO 10"

(266)
110.000 đ
Model: CTO
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 10"

(660)
90.000 đ
Model: OCB
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 1 PPE 10"

(542)
60.000 đ
Model: PP10"
Miễn phí vận chuyển