Hệ thống lọc nước giếng khoan GK Compozite - Tháp cao tải

(522)
Liên hệ
Model: GKC-TCT
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Silk 01

(742)
Liên hệ
Model: GKSilk01
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 500 PLC

(445)
105.000.000 đ
Model: OHD500
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc tổng tinh khiết OHD 250 PLC

(600)
89.000.000 đ
Model: OHD250PLC
Miễn phí vận chuyển

Màng siêu tinh lọc UF

(863)
5.000.000 đ
Model: UF3000
Miễn phí vận chuyển

Lưu lượng kế

(262)
Liên hệ
Model: LUULUONGKE
Bán chạy

Hạt Mangan

(517)
625.000 đ
Model: Manganese
Bán chạy

Than hoạt tính Ấn Độ

(369)
950.000 đ
Model: Modi 500
Bán chạy

Cát thạch anh

(764)
100.000 đ
Model: Cat VN
Bán chạy

Sỏi thạch anh

(388)
100.000 đ
Model: SoiVN

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN03 C

(317)
12.500.000 đ
Model: dn03c

Thiết bị lọc đầu nguồn LTO

(345)
350.000 đ
Model: LTO
Bán chạy

Lõi lọc số 1 PPE 10"

(556)
60.000 đ
Model: PP10"
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 5 cấp lọc

(881)
3.500.000 đ
Model: T8080-5C
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 10"

(411)
90.000 đ
Model: OCB
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01 I

(866)
7.800.000 đ
Model: DN01 I
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 6 cấp lọc

(360)
3.800.000 đ
Model: T8080-6C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 7 cấp lọc

(867)
4.100.000 đ
Model: T8080-7C
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 500 lít/h

(887)
Liên hệ
Model: DCN500
Miễn phí vận chuyển