Lõi lọc cho máy lọc nước

Bán chạy

Lõi lọc số 1 PPE 10"

(847)
60.000 đ
Model: PP10"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 10"

(416)
90.000 đ
Model: OCB
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 3 CTO 10"

(291)
110.000 đ
Model: CTO
Miễn phí vận chuyển

Màng lọc RO chính hãng Dow - Dupont

(931)
700.000 đ
Model: MANGRO50
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(219)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 6 Mineral 10"

(645)
300.000 đ
Model: Khoang

Lõi lọc số 7 Akaline 10"

(969)
350.000 đ
Model: Alkaline

Lõi lọc số 8 Ceramic Ball 10"

(287)
350.000 đ
Model: HONGNGOAI

Lõi lọc số 9 Nano Silver 10"

(620)
350.000 đ
Model: Nanosilver
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(555)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 3 CTO 20"

(896)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển

Màng lọc RO 100 chính hãng Dow - Dupont

(325)
1.100.000 đ
Model: RO100
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 5 CLT33 20"

(387)
300.000 đ
Model: CLT3320