Lọc nước công nghiệp

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 3000 l/h

(868)
Liên hệ
Model: DCN3000
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 5000 l/h

(962)
Liên hệ
Model: DCN5000
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 2000 l/h

(701)
Liên hệ
Model: DCN2000
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 1000 lít/h

(964)
Liên hệ
Model: DCN1000
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 750 lít/h

(423)
Liên hệ
Model: DCN750
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 500 lít/h

(559)
Liên hệ
Model: DCN500
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 250 lít/h

(889)
Liên hệ
Model: DCN250
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 150l/h

(331)
41.000.000 đ
Model: DCN125
Miễn phí vận chuyển