Lọc nước công nghiệp

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 3000 l/h

(856)
Liên hệ
Model: DCN3000
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 5000 l/h

(916)
Liên hệ
Model: DCN5000
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 2000 l/h

(997)
Liên hệ
Model: DCN2000
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 1000 lít/h

(597)
Liên hệ
Model: DCN1000
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 750 lít/h

(327)
Liên hệ
Model: DCN750
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 500 lít/h

(347)
Liên hệ
Model: DCN500
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 250 lít/h

(543)
Liên hệ
Model: DCN250
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 125l/h

(341)
33.000.000 đ
Model: DCN125
Miễn phí vận chuyển