Công trình mùa Covid: Vận chuyển và lắp đặt hệ thống lọc nước 1000lit/h cho nhà máy Z29 Tuyên Quang

SHARE