Phụ kiện máy lọc nước

Van điện từ

(415)
250.000 đ
Model: DIENTU

Adaptor

(225)
250.000 đ
Model: ADAPTOR

Vòi máy lọc nước

(731)
200.000 đ
Model: voi

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(273)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Van áp thấp

(938)
150.000 đ
Model: APTHAP

Van áp cao

(982)
150.000 đ
Model: APCAO
Miễn phí vận chuyển

Giá đỡ máy lọc nước

(711)
150.000 đ
Model: GIADO

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(899)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 3 CTO 20"

(342)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 3 CTO 10"

(708)
110.000 đ
Model: CTO
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 10"

(202)
90.000 đ
Model: OCB
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 1 PPE 10"

(844)
60.000 đ
Model: PP10"
Miễn phí vận chuyển

Van nước thải

(656)
60.000 đ
Model: VANNUOCTHAI

Càng đôi

(478)
7.000 đ
Model: CANGDOI

Dây Tio

(583)
Liên hệ
Model: DAYTIO

Vỏ màng RO 10L

(941)
Liên hệ
Model: VOMANGRO10

Van bình áp

(248)
Liên hệ
Model: VANBINHAP10

Máy điện phân

(360)
Liên hệ
Model: DIENPHAN

Van 3 cửa - Van sục rửa

(316)
Liên hệ
Model: VAN3CUA
Miễn phí vận chuyển

Van 5 cửa - Van hút muối

(823)
Liên hệ
Model: VAN5CUA
Miễn phí vận chuyển