Phụ kiện máy lọc nước

Adaptor

(835)
250.000 đ
Model: ADAPTOR

Van điện từ

(408)
250.000 đ
Model: DIENTU

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(845)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Vòi máy lọc nước

(382)
200.000 đ
Model: voi

Van áp cao

(326)
150.000 đ
Model: APCAO
Miễn phí vận chuyển

Van áp thấp

(459)
150.000 đ
Model: APTHAP

Giá đỡ máy lọc nước

(347)
150.000 đ
Model: GIADO

Lõi lọc số 3 CTO 20"

(646)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(204)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 3 CTO 10"

(295)
110.000 đ
Model: CTO
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 10"

(490)
90.000 đ
Model: OCB
Miễn phí vận chuyển

Van nước thải

(500)
60.000 đ
Model: VANNUOCTHAI
Bán chạy

Lõi lọc số 1 PPE 10"

(468)
60.000 đ
Model: PP10"
Miễn phí vận chuyển

Càng đôi

(855)
7.000 đ
Model: CANGDOI

Bơm ly tâm trục ngang

(824)
Liên hệ
Model: BOMTRUCNGANG
Miễn phí vận chuyển

Bơm ly tâm trục đứng CDL / CDLF

(864)
Liên hệ
Model: BOMTRUCDUNG

Máy bơm định lượng

(323)
Liên hệ
Model: BOMDINHLUONG

Van bình áp

(519)
Liên hệ
Model: VANBINHAP10

Vỏ màng RO 10L

(385)
Liên hệ
Model: VOMANGRO10

Dây Tio

(455)
Liên hệ
Model: DAYTIO