Phụ kiện máy lọc nước

Adaptor

(295)
250.000 đ
Model: ADAPTOR

Van điện từ

(461)
250.000 đ
Model: DIENTU

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(693)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Vòi máy lọc nước

(997)
200.000 đ
Model: voi

Van áp cao

(666)
150.000 đ
Model: APCAO
Miễn phí vận chuyển

Van áp thấp

(605)
150.000 đ
Model: APTHAP

Giá đỡ máy lọc nước

(835)
150.000 đ
Model: GIADO

Lõi lọc số 3 CTO 20"

(391)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(571)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 3 CTO 10"

(805)
110.000 đ
Model: CTO
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 10"

(206)
90.000 đ
Model: OCB
Miễn phí vận chuyển

Van nước thải

(621)
60.000 đ
Model: VANNUOCTHAI
Bán chạy

Lõi lọc số 1 PPE 10"

(866)
60.000 đ
Model: PP10"
Miễn phí vận chuyển

Càng đôi

(681)
7.000 đ
Model: CANGDOI

Bơm ly tâm trục ngang

(911)
Liên hệ
Model: BOMTRUCNGANG
Miễn phí vận chuyển

Bơm ly tâm trục đứng CDL / CDLF

(973)
Liên hệ
Model: BOMTRUCDUNG

Máy bơm định lượng

(407)
Liên hệ
Model: BOMDINHLUONG

Van bình áp

(516)
Liên hệ
Model: VANBINHAP10

Vỏ màng RO 10L

(518)
Liên hệ
Model: VOMANGRO10

Dây Tio

(612)
Liên hệ
Model: DAYTIO