Phụ kiện máy lọc nước

Van điện từ

(323)
250.000 đ
Model: DIENTU

Adaptor

(893)
250.000 đ
Model: ADAPTOR

Vòi máy lọc nước

(301)
200.000 đ
Model: voi

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(208)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Giá đỡ máy lọc nước

(728)
150.000 đ
Model: GIADO

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(737)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 3 CTO 20"

(896)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển

Van áp thấp

(364)
120.000 đ
Model: APTHAP

Van áp cao

(469)
120.000 đ
Model: APCAO
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 3 CTO 10"

(734)
110.000 đ
Model: CTO
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 10"

(255)
90.000 đ
Model: OCB
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 1 PPE 10"

(712)
60.000 đ
Model: PP10"
Miễn phí vận chuyển

Van nước thải

(200)
60.000 đ
Model: VANNUOCTHAI

Càng đôi

(549)
7.000 đ
Model: CANGDOI

Dây Tio

(853)
Liên hệ
Model: DAYTIO

Vỏ màng RO 10L

(342)
Liên hệ
Model: VOMANGRO10

Van bình áp

(801)
Liên hệ
Model: VANBINHAP10

Máy điện phân

(647)
Liên hệ
Model: DIENPHAN

Van 3 cửa - Van sục rửa

(712)
Liên hệ
Model: VAN3CUA
Miễn phí vận chuyển

Van 5 cửa - Van hút muối

(474)
Liên hệ
Model: VAN5CUA
Miễn phí vận chuyển