Phụ kiện máy lọc nước

Vỏ tủ kính cường lực cho máy lọc nước RO

(304)
800.000 đ
Model: TUCL
Miễn phí vận chuyển

Van tự động - AutoVal

(703)
Liên hệ
Model: AUTOVAN

Van 5 cửa - Van hút muối

(952)
Liên hệ
Model: VAN5CUA
Miễn phí vận chuyển

Van 3 cửa - Van sục rửa

(549)
Liên hệ
Model: VAN3CUA
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc béo 20"

(305)
950.000 đ
Model: COCBEO20"

Cốc lọc xanh 20"

(344)
500.000 đ
Model: COCXANH20"

Lõi lọc số 5 CLT33 20"

(323)
300.000 đ
Model: CLT3320

Màng lọc RO 100 chính hãng Dow - Dupont

(362)
1.100.000 đ
Model: RO100
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 3 CTO 20"

(888)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(847)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc xanh 10"

(490)
350.000 đ
Model: COCXANH10
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc trong 10"

(793)
300.000 đ
Model: coc10"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 9 Nano Silver 10"

(587)
350.000 đ
Model: Nanosilver
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 8 Ceramic Ball 10"

(872)
350.000 đ
Model: HONGNGOAI

Lõi lọc số 7 Akaline 10"

(404)
350.000 đ
Model: Alkaline

Lõi lọc số 6 Mineral 10"

(996)
300.000 đ
Model: Khoang

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(719)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Màng lọc RO chính hãng Dow - Dupont

(804)
700.000 đ
Model: MANGRO50
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 3 CTO 10"

(549)
110.000 đ
Model: CTO
Miễn phí vận chuyển

Máy Ozone công nghiệp

(315)
Liên hệ
Model: MAYOZON