Phụ kiện máy lọc nước

Vỏ tủ kính cường lực cho máy lọc nước RO

(438)
800.000 đ
Model: TUCL
Miễn phí vận chuyển

Van tự động - AutoVal

(978)
Liên hệ
Model: AUTOVAN

Van 5 cửa - Van hút muối

(766)
Liên hệ
Model: VAN5CUA
Miễn phí vận chuyển

Van 3 cửa - Van sục rửa

(220)
Liên hệ
Model: VAN3CUA
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc béo 20"

(682)
950.000 đ
Model: COCBEO20"

Cốc lọc xanh 20"

(462)
500.000 đ
Model: COCXANH20"

Lõi lọc số 5 CLT33 20"

(805)
300.000 đ
Model: CLT3320

Màng lọc RO 100 chính hãng Dow - Dupont

(216)
1.100.000 đ
Model: RO100
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 3 CTO 20"

(704)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(421)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc xanh 10"

(488)
350.000 đ
Model: COCXANH10
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc trong 10"

(686)
300.000 đ
Model: coc10"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 9 Nano Silver 10"

(615)
350.000 đ
Model: Nanosilver
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 8 Ceramic Ball 10"

(393)
350.000 đ
Model: HONGNGOAI

Lõi lọc số 7 Akaline 10"

(938)
350.000 đ
Model: Alkaline

Lõi lọc số 6 Mineral 10"

(311)
300.000 đ
Model: Khoang

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(824)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Màng lọc RO chính hãng Dow - Dupont

(992)
700.000 đ
Model: MANGRO50
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 3 CTO 10"

(749)
110.000 đ
Model: CTO
Miễn phí vận chuyển

Máy Ozone công nghiệp

(230)
Liên hệ
Model: MAYOZON