Phụ kiện máy lọc nước

Vỏ tủ kính cường lực cho máy lọc nước RO

(238)
800.000 đ
Model: TUCL
Miễn phí vận chuyển

Van tự động - AutoVal

(330)
Liên hệ
Model: AUTOVAN

Van 5 cửa - Van hút muối

(576)
Liên hệ
Model: VAN5CUA
Miễn phí vận chuyển

Van 3 cửa - Van sục rửa

(806)
Liên hệ
Model: VAN3CUA
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc béo 20"

(246)
950.000 đ
Model: COCBEO20"

Cốc lọc xanh 20"

(588)
500.000 đ
Model: COCXANH20"

Lõi lọc số 5 CLT33 20"

(609)
300.000 đ
Model: CLT3320

Màng lọc RO 100 chính hãng Dow - Dupont

(270)
1.100.000 đ
Model: RO100
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 3 CTO 20"

(917)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(433)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc xanh 10"

(289)
350.000 đ
Model: COCXANH10
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc trong 10"

(522)
300.000 đ
Model: coc10"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 9 Nano Silver 10"

(641)
350.000 đ
Model: Nanosilver
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 8 Ceramic Ball 10"

(348)
350.000 đ
Model: HONGNGOAI

Lõi lọc số 7 Akaline 10"

(370)
350.000 đ
Model: Alkaline

Lõi lọc số 6 Mineral 10"

(785)
300.000 đ
Model: Khoang

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(962)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Màng lọc RO chính hãng Dow - Dupont

(745)
700.000 đ
Model: MANGRO50
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Lõi lọc số 3 CTO 10"

(831)
110.000 đ
Model: CTO
Miễn phí vận chuyển

Máy Ozone công nghiệp

(477)
Liên hệ
Model: MAYOZON