Màng lọc RO chính hãng Dow - Dupont

(786)
700.000 đ
Model: MANGRO50
Miễn phí vận chuyển

Bình áp 10 lít

(865)
750.000 đ
Model: BINHAP

Bơm Headon

(582)
750.000 đ
Model: BOM24V
Miễn phí vận chuyển

Vỏ tủ kính cường lực cho máy lọc nước RO

(669)
800.000 đ
Model: TUCL
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc béo 20"

(733)
950.000 đ
Model: COCBEO20"
Bán chạy

Than hoạt tính Ấn Độ

(278)
950.000 đ
Model: Modi 500

Vỏ tủ 3D cho máy lọc nước RO

(899)
990.000 đ
Model: TU3D
Miễn phí vận chuyển

Màng lọc RO 100 chính hãng Dow - Dupont

(974)
1.100.000 đ
Model: RO100
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hạt Cation

(633)
2.125.000 đ
Model: CATION

Vỏ tủ cho máy lọc nước 30-50L

(404)
2.500.000 đ
Model: VOTUMAY50
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 5 cấp lọc

(913)
3.500.000 đ
Model: T8080-5C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 6 cấp lọc

(727)
3.800.000 đ
Model: T8080-6C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 7 cấp lọc

(311)
4.100.000 đ
Model: T8080-7C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 8 cấp lọc

(268)
4.400.000 đ
Model: T8080-8C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 9 cấp lọc

(961)
4.700.000 đ
Model: T8080-9C
Miễn phí vận chuyển

Màng siêu tinh lọc UF

(213)
5.000.000 đ
Model: UF3000
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01 I

(280)
5.500.000 đ
Model: DN01 I
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước nóng lạnh tinh khiết Ohido

(574)
7.500.000 đ
Model: T8080-NL
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02 C

(362)
8.500.000 đ
Model: DN02C
Miễn phí vận chuyển