Màng lọc RO chính hãng Dow - Dupont

(235)
700.000 đ
Model: MANGRO50
Miễn phí vận chuyển

Bình áp 10 lít

(691)
750.000 đ
Model: BINHAP

Bơm Headon

(989)
750.000 đ
Model: BOM24V
Miễn phí vận chuyển

Vỏ tủ kính cường lực cho máy lọc nước RO

(993)
800.000 đ
Model: TUCL
Miễn phí vận chuyển

Cốc lọc béo 20"

(693)
950.000 đ
Model: COCBEO20"
Bán chạy

Than hoạt tính Ấn Độ

(517)
950.000 đ
Model: Modi 500

Vỏ tủ 3D cho máy lọc nước RO

(362)
990.000 đ
Model: TU3D
Miễn phí vận chuyển

Màng lọc RO 100 chính hãng Dow - Dupont

(825)
1.100.000 đ
Model: RO100
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hạt Cation

(379)
2.125.000 đ
Model: CATION

Vỏ tủ cho máy lọc nước 30-50L

(533)
2.500.000 đ
Model: VOTUMAY50
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 5 cấp lọc

(298)
3.500.000 đ
Model: T8080-5C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 6 cấp lọc

(717)
3.800.000 đ
Model: T8080-6C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 7 cấp lọc

(236)
4.100.000 đ
Model: T8080-7C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 8 cấp lọc

(971)
4.400.000 đ
Model: T8080-8C
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 9 cấp lọc

(843)
4.700.000 đ
Model: T8080-9C
Miễn phí vận chuyển

Màng siêu tinh lọc UF

(881)
5.000.000 đ
Model: UF3000
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01 I

(958)
5.500.000 đ
Model: DN01 I
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước nóng lạnh tinh khiết Ohido

(821)
7.500.000 đ
Model: T8080-NL
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02 C

(777)
8.500.000 đ
Model: DN02C
Miễn phí vận chuyển