Lõi lọc số 3 CTO 20"

(631)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(382)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển

Van áp thấp

(582)
150.000 đ
Model: APTHAP

Van áp cao

(665)
150.000 đ
Model: APCAO
Miễn phí vận chuyển

Giá đỡ máy lọc nước

(447)
150.000 đ
Model: GIADO

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(640)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Vòi máy lọc nước

(346)
200.000 đ
Model: voi

Van điện từ

(263)
250.000 đ
Model: DIENTU

Adaptor

(835)
250.000 đ
Model: ADAPTOR

Lõi lọc số 6 Mineral 10"

(518)
300.000 đ
Model: Khoang

Cốc lọc trong 10"

(707)
300.000 đ
Model: coc10"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 5 CLT33 20"

(674)
300.000 đ
Model: CLT3320

Cốc lọc xanh 10"

(863)
350.000 đ
Model: COCXANH10
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 9 Nano Silver 10"

(756)
350.000 đ
Model: Nanosilver
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 8 Ceramic Ball 10"

(320)
350.000 đ
Model: HONGNGOAI

Lõi lọc số 7 Akaline 10"

(760)
350.000 đ
Model: Alkaline

Thiết bị lọc đầu nguồn LTO

(434)
350.000 đ
Model: LTO

Bút đo TDS

(711)
500.000 đ
Model: BUTTDS

Cốc lọc xanh 20"

(549)
500.000 đ
Model: COCXANH20"
Bán chạy

Hạt Mangan

(223)
625.000 đ
Model: Manganese