Lõi lọc số 3 CTO 20"

(497)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(890)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển

Van áp thấp

(775)
150.000 đ
Model: APTHAP

Van áp cao

(593)
150.000 đ
Model: APCAO
Miễn phí vận chuyển

Giá đỡ máy lọc nước

(495)
150.000 đ
Model: GIADO

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(661)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Vòi máy lọc nước

(454)
200.000 đ
Model: voi

Van điện từ

(667)
250.000 đ
Model: DIENTU

Adaptor

(588)
250.000 đ
Model: ADAPTOR

Lõi lọc số 6 Mineral 10"

(387)
300.000 đ
Model: Khoang

Cốc lọc trong 10"

(418)
300.000 đ
Model: coc10"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 5 CLT33 20"

(315)
300.000 đ
Model: CLT3320

Cốc lọc xanh 10"

(432)
350.000 đ
Model: COCXANH10
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 9 Nano Silver 10"

(697)
350.000 đ
Model: Nanosilver
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 8 Ceramic Ball 10"

(635)
350.000 đ
Model: HONGNGOAI

Lõi lọc số 7 Akaline 10"

(384)
350.000 đ
Model: Alkaline

Thiết bị lọc đầu nguồn LTO

(539)
350.000 đ
Model: LTO

Bút đo TDS

(717)
500.000 đ
Model: BUTTDS

Cốc lọc xanh 20"

(213)
500.000 đ
Model: COCXANH20"
Bán chạy

Hạt Mangan

(459)
625.000 đ
Model: Manganese