Lõi lọc số 3 CTO 20"

(734)
120.000 đ
Model: CTO20"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 2 OCB-GAC 20"

(612)
120.000 đ
Model: OCB20"
Miễn phí vận chuyển

Van áp thấp

(898)
150.000 đ
Model: APTHAP

Van áp cao

(208)
150.000 đ
Model: APCAO
Miễn phí vận chuyển

Giá đỡ máy lọc nước

(809)
150.000 đ
Model: GIADO

Lõi lọc số 5 CLT33 10"

(936)
200.000 đ
Model: CLT33
Miễn phí vận chuyển

Vòi máy lọc nước

(764)
200.000 đ
Model: voi

Van điện từ

(772)
250.000 đ
Model: DIENTU

Adaptor

(368)
250.000 đ
Model: ADAPTOR

Lõi lọc số 6 Mineral 10"

(690)
300.000 đ
Model: Khoang

Cốc lọc trong 10"

(310)
300.000 đ
Model: coc10"
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 5 CLT33 20"

(699)
300.000 đ
Model: CLT3320

Cốc lọc xanh 10"

(822)
350.000 đ
Model: COCXANH10
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 9 Nano Silver 10"

(882)
350.000 đ
Model: Nanosilver
Miễn phí vận chuyển

Lõi lọc số 8 Ceramic Ball 10"

(707)
350.000 đ
Model: HONGNGOAI

Lõi lọc số 7 Akaline 10"

(714)
350.000 đ
Model: Alkaline

Thiết bị lọc đầu nguồn LTO

(984)
350.000 đ
Model: LTO

Bút đo TDS

(877)
500.000 đ
Model: BUTTDS

Cốc lọc xanh 20"

(343)
500.000 đ
Model: COCXANH20"
Bán chạy

Hạt Mangan

(608)
625.000 đ
Model: Manganese