Bán chạy

Máy lọc nước RO 8 cấp lọc

(614)
4.400.000 đ
Model: T8080-8C
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 750 lít/h

(865)
Liên hệ
Model: DCN750
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước RO 9 cấp lọc

(388)
4.700.000 đ
Model: T8080-9C
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 1000 lít/h

(625)
Liên hệ
Model: DCN1000
Miễn phí vận chuyển

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK - Trợ lắng PAC

(234)
Liên hệ
Model: GKPAC
Miễn phí vận chuyển

Máy lọc nước RO 30 l/h

(258)
9.000.000 đ
Model: T8080-30

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 2000 l/h

(539)
Liên hệ
Model: DCN2000
Miễn phí vận chuyển

Máy lọc nước RO 50 l/h

(769)
13.000.000 đ
Model: T8080-50
Miễn phí vận chuyển
Bán chạy

Máy lọc nước nóng lạnh tinh khiết Ohido

(480)
7.500.000 đ
Model: T8080-NL
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 3000 l/h

(961)
Liên hệ
Model: DCN3000
Miễn phí vận chuyển

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Ohido 5000 l/h

(518)
Liên hệ
Model: DCN5000
Miễn phí vận chuyển