Hệ thống lọc nước giếng khoan gia đình
Hệ thống lọc nước giếng khoan 1m3/h

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 1m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ
Hệ thống lọc nước giếng khoan 2m3/h

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 2m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ
Hệ thống lọc nước giếng khoan 3m3/h

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 3m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ
Hệ thống lọc nước giếng khoan 4m3/h

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 4m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ
Hệ thống lọc nước giếng khoan 5m3/h

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 5m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ
Hệ thống lọc nước giếng khoan 6m3/h

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 6m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ
Hệ thống lọc nước giếng khoan công nghiệp
Hệ thống lọc nước giếng khoan 7m3/h

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 7m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ
Hệ thống lọc nước giếng khoan 10m3/h

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 10m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ
Hệ thống lọc nước giếng khoan 30m3/h

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 30m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ
Hệ thống lọc nước giếng khoan 40m3/h

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 40m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ
Hệ thống lọc nước giếng khoan 50m3/h

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 50m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ
Hệ thống lọc nước giếng khoan 100m3/h

Hãng sản xuất: Ohido 
Kiểu dáng/Model: GK 100m
Bảo hành: 12 tháng

Giá bán: Liên hệ
Vận chuyển

Miễn phí trong bán kính 30km

Thanh toán COD

Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng

Đổi trả hàng

Thời gian đổi trả hàng lên đến 30 ngày