Lõi lọc máy lọc nước RO gia đình
Lõi lọc thô PPE

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi lọc số 1 PPE

Giá bán: 60.000 VND
Lõi lọc số 2 OCB - GAC

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi lọc số 2 - OCB.GAC

Giá bán: 90.000 VND
Lõi lọc số 3 CTO

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi lọc số 3 CTO

Giá bán: 110.000 VND
Lõi số 4 : Màng RO

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi lọc số 4 - Màng RO

Giá bán: 700.000 VND
Lõi số 5 CLT-33

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi số 5 CLT-33

Giá bán: 200.000 VND
Lõi số 6 Mineral Filter

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi lọc số 6 - Mineral Filter

Giá bán: 300.000 VND
Lõi số 7 Alkaline

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi số 7 - Alkaline Filter

Giá bán: 350.000 VND
Lõi số 8 Oxy bóng gốm

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi số 8 Oxy bóng gốm

Giá bán: 380.000 VND
Lõi số 9 Nano Silver

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi lọc số 9 - NanoSilver

Giá bán: 350.000 VND
Lõi lọc Cation

Hãng sản xuất: OHIDO
Model: Lõi lọc Cation

Giá bán: 150.000 VND
Vận chuyển

Miễn phí trong bán kính 30km

Thanh toán COD

Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng

Đổi trả hàng

Thời gian đổi trả hàng lên đến 30 ngày